Thi công giấy dán tường 55 Trần Quang Diệu, Quận 3